Uluslararası Fonlar
  HORIZON 2020

  EXCELLENT SCIENCE
 • European Research Council (ERC)
 • Avrupa Araştırma Konseyi (European Research Council-ERC), öncül (frontier) bilimsel mükemmeliyet kriterlerine göre bilim insanı desteği sağlamaktadır. ERC Bilim Konseyi’nde bulunan bilim insanları tarafından kararlar alınmakta, değerlendirmeler de yine alanında söz sahibi bilim insanları tarafından yapılmaktadır. ERC, bir ev sahibi kuruluş altında çalışacak bir araştırmacıyı ve araştırmacının ekibini desteklemektedir. Bu bakımdan diğer Ufuk2020 programlarından farklılık göstermektedir.
  Daha fazla bilgi için: Ufuk 2020 (https://h2020.org.tr/tr/h2020/avrupa-arastirma-konseyi)

 • ERC Starting Grants
 • Doktora derecesini çağrının açıldığı yıldan 2-7 yıl önce alan ve belirli bir araştırma olgunluğuna erişen genç araştırmacılar Başlangıç Desteği’nden yararlanabilmektedir. Doktora tez danışmanından bağımsız olarak birden fazla önemli makale yayınlamak veya birden fazla önemli makalede ana yazar olmak araştırma olgunluğu kriterleri arasındadır. Projelerin süresi maksimum 5 yıl olup, proje başına öngörülen bütçe 1.5 Milyon Avro’ya kadar çıkmaktadır. 
  Daha fazla bilgi için: Ufuk 2020 (https://h2020.org.tr/tr/h2020/avrupa-arastirma-konseyi/starting)

 • ERC Consolidator Grants
 • Doktora derecesini çağrının açıldığı yıldan 7 - 12 yıl önce alan genç araştırmacılar Başlangıç Desteği’nden belirli bir araştırma olgunluğuna erişen ve bunu kanıtlayabilen araştırmacılar yararlanabilmektedir. Doktora tez danışmanından bağımsız olarak önemli bir makale yayınlanması veya önemli bir makalede ana yazar olmak bu kanıtlara örnek olabilir. Projelerin süresi maksimum 5 yıl olup, proje başına öngörülen bütçe 2 Milyon Avro’ya kadar çıkmaktadır. 
  Daha fazla bilgi için: Ufuk 2020 (https://h2020.org.tr/tr/h2020/avrupa-arastirma-konseyi/consolidator)

 • ERC Advanced Grants
 • Son 10 yıl içerisinde dünya çapında ileri düzey araştırmalar yapmış, bir araştırma ekibine sahip ve bilim dünyasında lider pozisyonda olan bilim insanları başvuru yapabilmektedir. Projelerin süresi maksimum 5 yıl olup, proje başına öngörülen bütçe 2.5 Milyon Avro’ya kadar çıkmaktadır. 
  Daha fazla bilgi için: Ufuk 2020 (https://h2020.org.tr/tr/h2020/avrupa-arastirma-konseyi/advanced)

 • ERC Synergy Grants
 • En az iki en fazla dört araştırmacının bir araya gelerek tamamlayıcı vasıflarını ortaya çıkarması; aralarındaki sinerjiyi ve bir araştırmacının tek başına başaramayacağı fakat beraber başarılabileceği önemli bir buluşa imza atması beklenmektedir. Rekabet düzeyi yüksek çağrıda sadece seçkin başvurular kabul edilmektedir. Projelerin süresi maksimum 6 yıl olup, bütçe 10 Milyon Avro’ya kadar çıkmaktadır. 
  Daha fazla bilgi için: Ufuk 2020 (https://h2020.org.tr/tr/h2020/avrupa-arastirma-konseyi/erc-synergy-grant)

 • ERC Proof of consept
 • ERC tarafından daha önce desteklenen baş araştırmacıların aldıkları fonlara ek olarak verilen ve projelerin ticari/sosyo-ekonomik potansiyelini gösterebilecek, projenin ticarileşmesine katkıda bulunacak ilave çalışmalar için verilmektedir. Projelerin süresi maksimum 18 ay olup, proje başına öngörülen bütçe 150 Bin Avro'ya kadar çıkmaktadır.
  Daha fazla bilgi için: Ufuk 2020 (https://h2020.org.tr/tr/h2020/avrupa-arastirma-konseyi/proof-of-concept)

 • Future and Emerging Technologies (FET)
 • Yüksek risk içeren, uzun soluklu, çok disiplinli ve çok ortaklı araştırma faaliyetlerini desteklemekte; radikal teknolojik değişiklikler gerçekleştirebilecek yeni fikirlerin geliştirilmesini hedeflemektedir. Özellikle disiplinlerarası araştırmaları önceleyerek yeni bilim dallarının ortaya çıkarılmasını teşvik etmektedir. Avrupa Araştırma Konseyi’nin (European Research Council–ERC) tamamlayıcısı durumundadır. Bununla beraber, ERC alanında araştırmacılar bireysel olarak desteklenirken FET alanında çok ortaklı çalışmalar desteklenmektedir.
  Daha fazla bilgi için: Ufuk 2020 (https://ufuk2020.org.tr/tr/tematik-alanlar/yeni-ve-gelisen-teknolojiler)

  Marie Sklodowska-Curie Actions
 • Individual Fellowships
 • Doktora derecesine ya da en az 4 yıl araştırma deneyimine sahip araştırmacılar için burs/destek sağlamakta; böylelikle tüm dünyadan deneyimli araştırmacılara uluslararası ve sektörlerarası araştırma amaçlı dolaşım imkanı sunarak kariyer gelişimlerini hedeflemektedir. Bu kapsamda, Avrupa ve Avrupa dışındaki ülkelerde araştırma faaliyetlerini sürdüren ve ülkemize dönmeyi planlayan veya henüz dönmüş araştırmacılar desteklenmektedir.
  Avrupa İçi Dolaşım (European Fellowships - Standart Panel): Araştırmacıların Avrupa içerisinde dolaşımını teşvik etmek amacıyla kurgulanmış, 12-24 ay süreli bireysel araştırma projeleridir. Kariyere Geri Dönüş Paneli, Ülkesine Geri Dönüş Paneli ve Akademik Olmayan Kuruluşlara Başvuru Paneli olmak üzere üç özel panel bulunmaktadır.
  Avrupa Dışına Giden Araştırmacı (Global Fellowships Panel): Avrupa ülkeleri dışında ABD, Kanada, Japonya gibi ülkelerde yer alan bir üniversite/akademik kuruluş ya da araştırma faaliyeti yürüten akademik olmayan bir kuruluşa (sanayi kuruluşu, STK gibi) araştırma amaçlı dolaşım sağlamak üzere kurgulanmış bir programdır. Bu kapsamda Türkiye’den bir araştırmacı Avrupa dışındaki ülkelere 12-24 ay süre ile gidebilir; ancak bu süre sonunda mutlaka 12 ay Türkiye'deki (ya da Avrupa'daki) bir kuruluşa geri dönmeli ve 12 süresince projesini burada devam ettirmelidir. Toplam destek süresi 36 aya kadar çıkabilmektedir. 
  Daha fazla bilgi için: Ufuk 2020 (https://h2020.org.tr/tr/h2020/marie-curie/if)

 • Research Networks (ITN)
 • Henüz doktora derecesini almamış ya da 4 yıldan az araştırma deneyimi olan araştırmacılar için burs/destek sağlamaktadır. Proje ortağı kuruluşlar, desteklenen ITN projeleri kapsamında yenilikçi konularda araştırma yapılmasını teşvik etmek amacıyla araştırma pozisyonları açarak kariyerlerinin başındaki araştırmacılara (yüksek lisans, doktora öğrencileri gibi) eğitim vermeyi amaçlar.
  Daha fazla bilgi için: Ufuk 2020 (https://h2020.org.tr/tr/h2020/marie-curie/itn)

 • Staff Exchange (RISE)
 • Her seviyeden araştırmacının kurumunu terk etmeden katılabileceği bir değişim programıdır. Bu kapsamda konsorsiyumlar oluşturularak Türkiye ile Avrupa içinden ve dışından ülkeler arasında araştırmacı, teknik ve idarî personel değişimi gerçekleştirilmesi amaçlanmakta; böylelikle sektörler (akademi / sanayi) ve ülkeler arası bilgi, teknoloji ve tecrübe transferi hedeflenmektedir. Değişime gönderilen araştırmacının bilgi transferi gerçekleştirmek üzere kurumuna geri dönüşü gereklidir.
  Daha fazla bilgi için: Ufuk 2020 (https://h2020.org.tr/tr/h2020/marie-curie/rise)

 • Co-funding Programmes
 • Ülkemizde araştırma bursu veren ya da vermeye aday kuruluşlar desteklenmektedir. COFUND ile Türkiye’den hâli hazırda araştırma projelerine yönelik burs ve destek mekanizması bulunan ya da böyle bir program oluşturmak isteyen kuruluşların bölgesel, ulusal ve uluslararası burs programlarının oluşturulması veya var olan programların desteklenmesi amacıyla araştırma bursu veren kuruluşlara ek fon sağlanması hedeflenmektedir. COFUND’a burs programı başvurusunda bulunan kuruluşun önerileri onaylandığı takdirde Avrupa Komisyonu tarafından fonlanmakta ve böylece ulusal kuruluşlar aracılığıyla sunulan burs imkânları genişletilmektedir.
  Daha fazla bilgi için: Ufuk 2020 (https://ufuk2020.org.tr/tr/h2020/marie-curie/cofund)

 • European Researchers’ Night
 • programı kapsamında, Avrupa Birliği ve Asosiye ülkelerin tamamında her yıl Eylül ayının son cuma günü araştırmacılarla toplumdaki diğer bireyleri bir araya getirebilecek ve gençleri bilime teşvik edecek tek günlük bir etkinliğin düzenlenmesi hedeflenmektedir. Gençlerin araştırmacılık mesleğine özendirilmesi, toplumda araştırmacılara karşı var olan önyargının kırılması ve araştırmacıların “içimizden biri” olarak tanıtılması hedefiyle oluşturulacak etkinliğin amacı, kapsamı ve beklenen etkisi başvuru yapacak kurumların hazırladıkları proje önerisi içinde belirtilmektedir. Özellikle gençler arasında, araştırma kariyerlerine ilgiyi teşvik etmek için Avrupa çapında düzenlenen bu etkinlik boyunca kamuya açık ve halka yönelik olarak faaliyetler düzenlenir. Bu faaliyetler uygulamalı deneyler, bilimsel gösteriler, tartışma oturumları, yarışmalar, konserler gibi çeşitli biçimlerde olabilmektedir.
  Daha fazla bilgi için: Ufuk 2020 (https://ufuk2020.org.tr/tr/h2020/marie-curie/night)

 • Research Infrastructures
 • Avrupa genelinde araştırma, inovasyon yeteneklerinin geliştirilmesi, araştırma altyapılarının inovasyon yetkinliğinin ve insan kaynağı niteliğinin artırılması, bilginin çoğaltılarak yayılması, uygulanması ve araştırma potansiyelinin en verimli şekilde değerlendirilmesi amacıyla destek vermektedir. Öncelikli konuları 2020 ve sonrası için alanında dünya lideri Araştırma Altyapıları geliştirmek ve bu altyapıları câzibe merkezleri haline getirmek; bütünleştirici faaliyetlerle, AB üyesi ülkelerde ve AB İlintili (Asosiye) ülkelerdeki yüksek kapasiteli araştırma altyapılarına daha geniş ve etkili uluslararası erişim sağlamak; ve Bilgi İletişim Teknolojileri tabanlı e-Altyapılarla, tüm araştırmacıların yeni araştırma tesislerini türüne ve yerine bağlı olmaksızın, uzaktan kullanmasını sağlamak olarak belirlenmiştir.
  Daha fazla bilgi için: Ufuk 2020 (https://ufuk2020.org.tr/tr/tematik-alanlar/arastirma-altyapilari)

  COST ACTION

 • COST, araştırma desteği yerine sadece uluslararası ağ desteği vermektedir. Uzman bilim insanlarını bilimsel ağlarda bir araya getirmeyi ve bilim insanlarını uluslararası alana taşımayı amaçlayan milletlerarası bir kuruluştur.
  Biyomedikal ve Moleküler Biyobilimler, Gıda ve Tarım, Ormanlar Ürünleri ve Hizmetleri, Malzemeler Fizik ve Nanobilimler, Kimya ve Moleküler Bilimler ve Teknolojiler, Yer Sistem Bilimi ve Çevre Yönetimi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Ulaştırma ve Şehir Gelişimi, Bireyler, Toplum, Kültür ve Sağlık, Alanlararası Çalışmala alanlarında faaliyet gösteren bilim insanları desteklenmektedir.
  Daha fazla bilgi için: Ufuk 2020 (https://h2020.org.tr/tr/avrupa-aglari/cost)
  ERASMUS+
 • Key Action 2 (KA2) - Ana Eylem 2 – Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği
 • Eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında girişimler geliştirmeyi ve diğer ilgili alanlarda faaliyet gösteren farklı türden kurum/kuruluşlar arasında deneyim ve teknik uzmanlık (know-how) paylaşımını ve yeniliği teşvik eden projeler desteklenmektedir.
  Kurumsal, yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması amaçlanmakta, bu anlamda yenilikçi çıktılar üreten ve/veya mevcut ürün ya da fikirlerin yaygınlaştırılmasına ve kullanılmasına yönelik faaliyetler desteklenmektedir.

 • Key Action 3 - (KA3) Ana Eylem 3 – Yapılandırılmış Diyalog: Gençler ve Gençlik Alanında Karar Alıcıların Toplantıları
 • 18-30 yaş arası gençler ile gençlik alanında karar alıcı olan ve gençlik politikalarından sorumlu kişileri bir araya getiren, çok sayıda gencin katılımına fırsat sağlayan büyük toplantı ve diğer etkinliklerin gerçekleştirilebildiği gençlerin demokratik yaşama katılımlarını teşvik eden projeler desteklenmektedir.

  Bilgi Ortaklıkları Yükseköğretim ve işdünyası ihtiyaçlarına cevap verebilen, birbiriyle uyumlu ve kapsamlı faaliyetlerin desteklendiği yükseköğretim ve iş dünyası arasında bir köprü kurmayı hedefleyen sonuç odaklı projeler desteklenmektedir.

 • Sektörel Beceri Ortaklıkları
 • Belli bir ekonomik sektörde işgücü piyasasının duyduğu sektörel beceri ihtiyaçlarına ve bir veya birden fazla mesleki alanla ilgili yeni beceri taleplerine, mesleki eğitim sistemlerinin cevap verebilirliğini artırmayı hedefleyen uluslararası projelerdir.

 • Jean Monnet
 • Jean Monnet Faaliyetleri, dünya çapında Avrupa Birliği çalışmaları alanında araştırma ve öğretme konusunda mükemmelliği teşvik eden faaliyetlerdir. Faaliyetlerin temel konu alanları aşağıda verilmektedir.


  Daha fazla bilgi için: Ufuk 2020 (http://ua.gov.tr/ana-sayfa)
Hacettepe Üniversitesi Proje Destek Ofisi
06800 Beytepe Ankara