Belgeler
 1. Fen Mühendislik Alanında Yurtdışı Proje Fonları - Doç.Dr. Orkun Ersoy
 2. Fen Mühendislik Alanında Araştırma Olanakları üzerine Notlar - Doç.Dr. Aykut Erdem
 3. Fen Mühendislik Alanında Bilimsel Araştırmalarda Metodoloji ve Literatür Taraması - Doç.Dr. Uğur Bozkaya
 4. Fen Mühendislik Alanında Proje Yönetimi ve Yaygın Etki - Doç.Dr. Erkut Erdem
 5. Fen Mühendislik Alanında Araştırma Ekibi, Proje Yönetimi, Fikri Mülkiyet Hakları - Prof.Dr. Uğur Baysal
 6. Sosyal Bilimlerde Literatür Taraması
 7. Sosyal Bilimlerde Bütçenin Planlanması - Doç.Dr. Elif Yetkin Özdemir
 8. Sosyal Bilimlerde Etik Kurul İzni ve Yasal İzinler - Prof.Dr. İhsan Dağ
 9. Sosyal Bilimlerde Proje Ekibi, Proje Yönetimi ve Fikri Mülkiyet Hakları
 10. Bir TÜBİTAK SOBAG Araştırma Projesinin Hikayelendirilmesi - Prof.Dr. Mutlu Binark
 11. Sağlık Bilimlerinde Araştırmanın Gerekçe, Varsayım, Amaç ve Hedefleri ile Özgün Değerinin Oluşturulması - Prof.Dr. Petek Korkusuz
 12. Sağlık Bilimlerinde Bilimsel Araştırmalarda Metodoloji - Prof.Dr. Mutlu Hayran
 13. Sağlık Bilimlerinde Anahtar Sözcükler, Başlık, Özet-Abstract - Prof.Dr. Petek Korkusuz
 14. Sağlık Bilimlerinde Etik Kurul İzni ve Yasal İzinler - Prof.Dr. Mutlu Hayran
 15. Sağlık Bilimlerinde Proje Ekibinin Oluşturulması, Proje Yönetimi, Fikri Mülkiyet Haklarının Belirlenmesi - Prof.Dr. Erem Bilensoy
 16. Sağlık Bilimlerinde Projenin Yapılabilirliği: Ön Deney ve Yöntem, İş Paketleri ve Araştırma Olanakları - Prof.Dr. Çetin Kocaefe
 17. Sağlık Bilimlerinde İş Zaman Çizelgesi, Başarı Ölçütleri, Risk Analizi ve B Planları, Yaygın etki, Öngörülen Çıktılar ve Paylaşımı - Prof.Dr. Erem Bilensoy
 18. Sağlık Bilimlerinde Bütçenin Planlanması: Sarf, Hizmet, Makine Teçhizat, Bursiyer ve Personel Harcamaları - Prof.Dr. Çetin Kocaefe
Hacettepe Üniversitesi Proje Destek Ofisi
06800 Beytepe Ankara