Hacettepe Üniversitesi Proje Destek Ofisi, Üniversitemizin araştırma altyapısını güçlendirmek; akademisyenlerimizin ulusal ve uluslararası fonlara erişimini kolaylaştırmak ve artırmak üzere kurulmuştur. Ofisimiz, akademik çalışmalarda yeni teknolojilerin keşfedilmesinin ve kullanılmasının teşvik edilmesi amacına yönelik olarak çalışmaktadır. Böylelikle araştırmacılarımızın ve öğrencilerimizin yanı sıra, Türkiye Araştırma Alanı’na (TARAL) da katkı sunarak topluma katma değer sağlamayı hedeflemektedir.

Duyurular

Ufuk Avrupa Alt Programları Niyet Beyanı Talebi - Son tarih: 23 Temmuz 2020

TÜBİTAK-ARDEB Programlarının Tanıtımı: ARDEB 1001 Programındaki Yenilikler ve Proje Yazımına İlişkin Bilgiler. Webinar kaydına buradan ulaşılabilir - 23 Haziran 2020

COST çevrimiçi bilgi günü gerçekleştirilmiştir (23 Haziran 2020). Webinar kaydına buradan ulaşılabilir.

TÜBİTAK European Green Deal (Avrupa Yeşil Mutabakat) Çağrısı çevrim içi bilgi günü - Etkinlik Programı - 14 Temmuz 2020

Güneydoğu Asya ve Avrupa Ülkeleri Ortak Fonlama Programı (Southeast Asia and Europe Joint Funding Scheme, SEA-EU JFS) Çağrıları: Bulaşıcı hastalıklar ve nanoteknoloji tematik alanı (Son başvuru tarihi: 15 Ekim 2020); Dijital sağlık ve biyoekonomi tematik alanı (Son başvuru tarihi: 16 Kasım 2020)

TÜBİTAK ARDEB 1001 projelerinin değerlendirilmesinde yeni yaklaşımlar

TÜBİTAK ARDEB Programlarına Başvuru Süreci Kolaylaştı

TÜBİTAK- "Bir Sonraki Yüksek Etkili Salgın İçin Çözümler" Konulu Çok Taraflı EUREKA Network Çağrısı Açılmıştır- Son başvuru tarihi: 15 Temmuz 2020 (Türk ortaklar için son başvuru tarihi: 4 Ağustos 2020)

European Research Council- ERC 2020 Advanced Grant Çağrısı Açıldı- Son başvuru tarihi: 26 Ağustos 2020

Ufuk2020 CCAM (Connected, Cooperative and Automated Mobility) Ortaklığı Önerisi

Innovative Medicines Initiative (IMI) kapsamında IMI2 22. ve 23. çağrıları açılmış bulunmaktadır. Konuyla ilgili düzenlenen webinar kaydına buradan ulaşılabilir

2020 yılı ECSEL JU (Electronic Components and Systems for European Leadership Joint Undertaking), IMI (Innovative Medicine Initiative) ortak çağrısı Trials@Home - Uzaktan Merkezi Olmayan Klinik Araştırmalar için Yeni Nesil Dijital Teknolojiler (Next Generation Digital Technologies for Remote Decentralised Clinical Trials (RDCTs) - Son başvuru tarihi: 30 Eylül 2020


 
Hacettepe Üniversitesi Proje Destek Ofisi
06800 Beytepe Ankara