Hacettepe Üniversitesi Proje Destek Ofisi, Üniversitemizin araştırma altyapısını güçlendirmek; akademisyenlerimizin ulusal ve uluslararası fonlara erişimini kolaylaştırmak ve artırmak üzere kurulmuştur. Ofisimiz, akademik çalışmalarda yeni teknolojilerin keşfedilmesinin ve kullanılmasının teşvik edilmesi amacına yönelik olarak çalışmaktadır. Böylelikle araştırmacılarımızın ve öğrencilerimizin yanı sıra, Türkiye Araştırma Alanı’na (TARAL) da katkı sunarak topluma katma değer sağlamayı hedeflemektedir.

Duyurular

TÜBİTAK ARDEB 1001 projelerinin değerlendirilmesinde yeni yaklaşımlar

TÜBİTAK ARDEB Programlarına Başvuru Süreci Kolaylaştı

TÜBİTAK- "Bir Sonraki Yüksek Etkili Salgın İçin Çözümler" Konulu Çok Taraflı EUREKA Network Çağrısı Açılmıştır

European Research Council- ERC 2020 Advanced Grant Çağrısı Açıldı

Ufuk2020 CCAM (Connected, Cooperative and Automated Mobility) Ortaklığı Önerisi

Covıd-19'a Karşı Dijital Teknolojiler, Yapay Zeka, Medikal Ekipman Üretimi, Sosyal Bilimler Ve Avrupa Çapında Kohort Araştırmaları İçin Acil Aksiyon Çağrısı

Ufuk2020 Innovative Medicine Inıtıatvie-2 (IMI)- 22. ve 23. Çağrıları Kapsamında Konu Bazlı Webinarlar Düzenlenecektir

Ufuk2020 Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı Anketi

Ufuk2020 Yenilenebilir Enerji Çağrısı

Ufuk2020 INNOSUP 01 Kapsamında Çevre ve Ham Maddeler Alanındaki Çağrılar

Ufuk2020 INNOSUP 01 Kapsamında Araştırma Kuruluşlarına / Araştırmacılara ve Diğer Kurumlara Açık Çağrılar

Ankara Kalkınma Ajansı Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı - Son başvuru tarihi: 30 Nisan 2020

Ufuk 2020 Era-Net Cofund CoBioTech Projesi Çağrısı - Son başvuru tarihi: 30 Haziran 2020

TÜBİTAK ile Güney Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) Arasında İkili İşbirliği Proje Çağrısı - Son başvuru tarihi: 26 Haziran 2020

TÜBİTAK ile Çek Bilimler Akademisi (Czech Academy of Sciences- CAS) Arasında İkili İşbirliği Proje Çağrısı - Son başvuru tarihi: 1 Haziran 2020

Ufuk 2020 Enerji Verimliliği Proje Çağrısı - Son başvuru tarihi: 10 Eylül 2020

Era-Net Cofund projesi olan Sürdürülebilir Tarımsal Üretim (SusCrop) - Son başvuru tarihi: 7 Nisan 2020


 
Hacettepe Üniversitesi Proje Destek Ofisi
06800 Beytepe Ankara